Staň sa členom Slovakbowhunting

Ak je aj tvojou víziou vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť osvetovou formou pri presadzovaní metódy lovu lukom a chceš aby sa dianie v slovenskej poľovníckej lukostreľbe uberalo dopredu, staň sa členom PO Slovakbowhunting.

Členom poľovníckej organizácie Slovakbowhunting sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe záujemcom vyplnenej a podpísanej žiadosti. V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami poľovníckej organizácie a že bude podporovať ciele poľovníckej organizácie a podieľať sa aktívne na jeho činnostiach.

Každý záujemca o členstvo uhradí bezhotovostne na účet občianskeho združenia Slovakbowhunting členský príspevok vo výške 15 eur. (Členské na rok 2018)

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Bratislava, Slovenská republika,
č.ú.: 2949036367 / 1100
IBAN: SK40 1100 0000 0029 4903 6367
Majiteľ účtu: Občianske združenie Slovakbowhunting

Žiadosť o členstvo v poľovníckej organizácií slovenský klub loveckej lukostreľby – Slovakbowhunting tu na stiahnutie