Staň sa členom Slovakbowhunting

Ak je aj tvojou víziou vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť osvetovou formou pri presadzovaní metódy lovu lukom a chceš aby sa dianie v slovenskej poľovníckej lukostreľbe uberalo dopredu, staň sa členom PO Slovakbowhunting.

Členom poľovníckej organizácie Slovakbowhunting sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe záujemcom vyplnenej a podpísanej žiadosti. V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami poľovníckej organizácie a že bude podporovať ciele poľovníckej organizácie a podieľať sa aktívne na jeho činnostiach.

Každý záujemca o členstvo uhradí bezhotovostne na účet poľovníckej organizácie Slovakbowhunting členský príspevok vo výške 30 eur.

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Bratislava, Slovenská republika,
č.ú.: 2943067533 / 1100
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4306 7533
Majiteľ účtu: Poľovnícka organizácia Slovakbowhunting

Žiadosť o členstvo v poľovníckej organizácií Slovenský klub loveckej lukostreľby – SLOVAKBOWHUNTING (čitateľne vyplniť a poslať mailom) tu na stiahnutie
Prehlásenie GDPR –  (čitateľne vyplniť a poslať mailom) tu na stiahnutie