Slovakbowhunting

“Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak starý, ako je samotná vášeň z lovu. Hlboko zakoreňená vášeň dostať sa k zveri dostatočne blízko na jeho ulovenie lukom. Vášeň priblížiť sa k zveri na takú vzdialenosť, že si môžete hľadieť z očí do očí. Vášeň z poznania okamihu, že vzájomné šance sú vyrovnané.” 

Lov lukom je výzvou pre lovcov, ktorí chcú zažiť dobrodružný lov, keď zver má vyššie šance ako lovec. Lov lukom na Slovensku sa zobúdza zo svojho dlhého spánku. Čoraz viac poľovníkov spoznáva radosť a neopakovateľné zážitky, ktoré pskytuje lov lukom a šípom. Lovci, ktorí doteraz lovili puškou, prechádzajú na tento spôsob lovu, lebo v ňom objavili romantiku alebo niečo, čo od začiatku v love hľadali. Kto už raz skúsil uloviť akúkoľvek zver s lukom v ruke, ten vie aká je to výzva a čo to pre lovca znamená. Ak si vyberiete luk a šíp ako poľovú zbraň, robíte vedomé rozhodnutie vzdať sa niektorých z výhod, ktoré poskytujú moderné technológie v oblasti loveckého vybavenia.

Slovakbowhunting  je jediná poľovnícka organizácia združujúca poľovníkov loviacich lukom a priaznivcov tejto tradičnej metódy lovu.

  • Zameriavame sa na rozvoj loveckej lukostreľby, publikačnú a vzdelávaciu činnosť smerujúcu k osvete loveckej lukostreľby medzi poľovníkmi, ale aj medzi širokou verejnosťou.
  • Zameriavame sa na metodiku a  propagáciu v oblasti loveckej lukostreľby na Slovensku.
  • Zameriavame sa na presadzovanie cieľov združenia Slovakbowhunting vo vzťahu k štátnym orgánom, organizáciam ako aj tretím osobám zodpovedným za normatívnu činnosť v oblasti poľovníctva a ochrany prírody.
  • Zároveň prezentujeme slovenské oblasti v ktorých je možné loviť lukom a delíme sa o lovecké skúsenosti z nich.
  • Našim cieľom je poskytnúť priestor všetkým lukostrelcom, ktorí sa seriózne zaoberajú loveckou lukostreľbou, či začínajúcim lovcom.

Ponuka pre partnerov

Našou víziou je priviesť k lovu lukom čo najviac slovenských poľovníkov a prezentovať širokej verejnosti poľovníctvo v pozitívnejšom svetle ako bolo tomu doteraz. Bez podpory partnerov by naše ciele boli len veľmi ťažko realizovateľné, preto sme presvedčení,  že aj vaše partnerstvo so Slovakbowhunting pomôže realizovať tento cieľ, ktorého súčasťou sa môžete stať. Staňte sa partnerov združenia Slovakbowhunting a profitujte z našich skúsenosti viac…