Člen Pro Staff Teamu je definovaný ako ktorýkoľvek člen PO Slovakbowhunting, ktorý sa aktívne zúčastňuje na poľovníckych aktivitách, aby zbieral, a / alebo produkoval a pripravoval materiál pre PO Slovakbowhunting, ktorý môže byť použitý na propagáciu aktivít a cieľov združenia Slovakbowhunting. Toto zahŕňa, ale nie je limitujúce pre – filmárov, fotografov a hlavne poľovnikov loviacich lukom. Člen Pro Staff Teamu Slovakbowhunting dostáva plnú logistickú podporu združenia, vrátane prednostného lovu vo vybraných zverniciach, možnosť testovať produkty poľovníckej výzbroje a výstroja našich partnerov. Merateľným výsledkom práce člena Pro Staff Teamu je hodnota jeho mediálnych výstupov (fotografie, články, videa, osvetová a iná publikačná činnosť). Pre každého radového člena Slovakbowhunting je cťou byť zároveň členom Pro Staff Teamu, pretože svojím konaním reprezentuje ciele a myšlienky Slovakbowhunting. Členom PRO STAFF TEAMU sa môže stať len radový člen združenia, ktorý nemá záznam v registri trestov a je dokonale oboznámeny s patričnými zákonmi, pravidlami a reguláciami z oblasti poľovníctva a ochrany prírody.
Každý člen združenia si môže podať prihlášku do PRO STAFF TEAMU a predsedníctvo združenia si po zrelom uvážení vyberie do každého kraja 2 – 3 členov PRO STAFF TEAMU.

Prihláška na stiahnutie tu.

Rozdelenie PRO STAFF TEAMU podľa krajov:
Bratislavský

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec

Trnavský

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

Trenčiansky

Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Nitriansky

Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

Žilinský

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina

Banskobystrický

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Prešovský

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Košický

Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

Slovakbowhunting PRO STAFF TEAM