Predsedníctvo poľovníckej organizácie Slovenský klub loveckej lukostreľby - Slovakbowhunting

Mgr. Art. Štefan Jakubík

Predseda PO Slovenský klub loveckej lukostreľby – Slovakbowhunting

kontakt: s.jakubik@slovakbowhunting.sk

Ing. Štefan Miko

Podpredseda PO Slovenský klub loveckej lukostreľby – Slovakbowhunting

kontakt: s.miko@slovakbowhunting.sk

MVDr. Jaroslav Soroka

Kontrolór PO Slovenský klub loveckej lukostreľby – Slovakbowhunting

kontakt: j.soroka@slovakbowhunting.sk

Meno Priezvisko

Predseda osvetovej a metodickej komisie

kontakt:

Meno Priezvisko

Predseda športovej a streleckej komisie

kontakt: