Blog 0

Dni Sv. Huberta-Betliar 2019

Autor: Štefan Jakubík

V sobotu 7. septembra 2019 sa konali dni Sv. Huberta v prekrásnom areáli kaštiela Betliar. PO Slovenský klub Loveckej Lukostreľby SLOVAKBOWHUNTING bol pozvaný organizačným výborom podujatia, aby predstavil činnosť organizácie a spolupodieľal sa tak na priebehu tohoto tradičného poľovníckeho podujatia.

Od skorého rána nás čakalo množstvo práce netušiac, čo nastane potom, keď sa otvoria brány kaštieľa pre návštevníkov. Bolo potrebné v krátkom čase postaviť strelnicu, rozmiestniť terče, pripraviť stany. Pre 6 ľudí práce vyše hlavy. Počasie bolo pomerne dobré, nepršalo a príjemná teplota dávala tušiť vydarený deň. Po inštalovaní kompletného zázemia prišiel čas na rýchlu kávu. Vo VIP zóne sme sa dozvedeli, že lovecký lukostrelci pôjdu na čele slávnostného sprievodu, čo bola pre nás novinka s ktorou sme nepočítali. Nasledoval krátky nácvik sprievodu a inštruktáž zo strany usporiadateľov a o pár desiatok minút sa išlo “na ostro”. Bolo pre nás obrovskou poctou tvoriť čelo sprievodu, pretože vidieť loveckých lukostrelcov ako kráčaju prví pred uloveným jeleňom, pred Slovenským klubom vábenia zveri, Klubom slovenských poľovníčok, klubom sokoliarov,  trubačmi,  v nás vyvolávalo pocity zadosťučinenia z dobre robenej osvetovej práce. Toto by pred pár rokmi nebolo vôbec možné. Množstvo návštevníkov reagovalo aj na túto skutočnosť mimoriadne pozitívne.

Slávnostného sprievodu sa mohol zúčastniť každí člen Slovakbowhunting a aj svojou prítomnosťou na tomto podujatí tak prispieť k deklarovaniu sily a kvality nášho klubu loveckej lukostreľby.

Po ukončení slávnostného sprievodu a nástupu nasledovala slávnostná omša a po nej začala pre nás skutočná práca. Desiatky, stovky návštevníkov sa začali valiť do areálu Slovenského klubu loveckej lukosteľby, aby si nielen vystrelili s luku ale aj sa dozvedeli nové informácie o loveckej lukostreľbe. Podľa reakcií navštevníkov ich táto poľovnícka metóda zaujala a poľovnícka verejnosť sa k nej stavala pozitívne a dokonca s vysokým rešpektom. Podľa našich odhadov si k nášmu areálu našlo cestu okolo 1000 návštevníkov, čo bolo nesmierne náročné na čas a fyzické sily nás všetkých. Okrem samotného strielania na strelnici  bolo treba vysvetľovať, prezentovať klub, robiť dozor na strelnici, prezentovať inštruktáž loveckej streľby s tradičného a kladkového luku. Mnohí z nás sa nestihli za celý deň ani najesť, taký bol záujem o lukostreľbu medzi verejnosťou.

Uvoľnenie vysokého tempa práce prišlo s prvými kvapkami dažda, ktorý okolo 16:00 začal rozháňať navštevníkov a my sme začali pomaly baliť. Na každého z nás, ktorý sa zúčastnil v Betliari na dňoch Sv. Huberta čakala ešte dlhá cesta domov.

Rád by som ako predseda poľovníckej organizácie Slovenský klub loveckej lukostreľby Slovakbowhunting poďakoval mojim obetavým kolegom, ktorí sa zodpovedne postavili k tomuto krásnemu poľovníckemu podujatiu a pomohli vytvoriť dôstojný priestor na prezentáciu loveckej lukostreľby, kolegom a priateľom z predsedníctva klubu – Dušanovi Horváthovi, Štefanovi Mikovi, Petrovi Urblíkovi a členom klubu Henrichovi Nováčekovi a Gáborovi Molnárovi. Každí z nich, svojím postojom a podielom práce prezentoval myšlienky a ciele klubu maximálne zodpovedne a vysoko profesionálne.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým tým členom nášho klubu, ktorí si našli cestu do Betliara a prišli aj takýmto spôsobom podporiť ciele našej organizácie. ĎAKUJEM
Štefan Jakubík, predseda poľovníckej organizácie Slovenský klub loveckej lukostreľby Slovakbowhunting.

LEAVE A COMMENT: