Blog 0

Uvedenie knihy a DVD “ROK NA LOVE – LOVECKÁ LUKOSTREĽBA” 06.04.2018-Trnava, Vinárstvo MrvaStanko

Vážená pani ministerka, vážené dámy a páni,

dovoľte mi malú parafrázu slávnej vety astronauta Neil Armstronga: “Tento projekt vytvorenia knihy a filmu je len malý krok pre slovenské poľovníctvo, ale obrovský skok pre slovenskú poľovnícku lukostreľbu”.
Pár týždňov po uvedení prvej knihy o loveckej lukostreľbe ma opäť oslovil Štefan Miko s nápadom natočiť film o love lukom na Slovensku a napísať druhé, rozšírené vydanie knihy. Myslel som si, že sa zbláznil, napriek tomu som opäť súhlasil. Prvá kniha bola ambicióznym projektom na zaklade ktorého sa mnohé veci okolo poľovníckej lukostreľby pohli dopredu a my sme si uvedomili, že táto cesta osvety poľovníckej verejnosti je jediná správna. Kedže sme chceli aby druhé vydanie bolo výrazne obsiahlejšie a zároveň slúžilo aj ako výukové skriptá a skutočne plnohodnotná metodická pomôcka pre každého záujemcu o lov lukom, prizvali sme si do autorského teamu pána Tibora Lebockého, ktorého neoceniteľné rady a skúsenosti povýšili túto knihu na úroveň, ktorú nám môžu závidieť všetky európske krajiny v ktorých je lovecká lukostreľba súčasťou výuky každého záujemcu o poľovný lístok.
Kniha ROK NA LOVE – LOVECKÁ LUKOSTREĽBA , je plnohodnotným sprievodcom poľovníckou lukostreľbou a pokryje informáciami potreby vzdelávania nielen začínajúcich lukostrelcov, ale aj skúsených poľovníkov loviacich lukom. Verím, že práve táto kniha s rozšíreným obsahom uspokojí každého záujemcu o tento tradičný spôsob lovu zveri a v blízkej budúcnosti sa budeme s lukom v ruke často stretávať na lesných cestičkách s pozdravom: „Lovu lukom zdar!“

Presne takto začínal môj príhovor v piatok 06/04/2018 o 17:40 v priestoroch vinárstva MrvaStanko v Trnave.
Bolo nám veľkou cťou prívítať pani Ing. Gabrielu Matečnú, ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá knihu a DVD “ROK NA LOVE” – LOVECKÁ LUKOSTREĽBA uviedla do života.

Viacero vzácnych hostí z poľovníckej verejnosti prijalo naše pozvanie, napríklad: Ing. Peter Kicko, generálny riaditeľ SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA MPRSR, Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.- rektor Technickej univerzity vo Zvolene, Ing. Tibor Lebocký, PhD.-Prezident Slovenskej poľovníckej komory, Prezident Slovenského poľovníckeho zväzu, PaedDr. Imrich Šuba, PhD. – Riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory, Ing. Miroslav Pacher – podpredseda predstavenstva – OK GROUP SLOVAKIA, a.s., Ing. Tibor Benčič – Šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, MVDr. Soroka Jaroslav – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ing. Veronika Vallová – Slovenská poľovnícka komora, Ing. Miroslav Ďurovič, Riaditeľ – Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Alexander Vrága Predseda – Klub lovecké lukostřelby ČMMJ a mnoho, mnoho ďaľších.

Prežili sme krásny, ale mimoriadne náročný rok. Za dvanásť mesiacov sme natočili prvý slovenský poľovnícky film o love lukom a napísali druhé vydanie knihy o loveckej lukostreľbe. A nielen to. Založili sme poľovnícku organizáciu Slovenský klub loveckej lukostreľby – Slovakbowhunting, a v spolupráci s vrcholnými predstaviteľmi SPZ a SPK sme pripravili koncepciu rozvoja loveckej lukostreľby na Slovensku, ktorá je súčasťou vládou schválenej Koncepcie rozvoja poľovníctva, pokrývajúcu chov, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri.

Bez podpory najvyšších predstaviteľov SPK a SPZ, pánov Ing. Tibora Lebockého, PhD., prezidenta Slovenskej poľovníckej komory, PaedDr. Imricha Šubu, PhD., riaditeľa kancelárie SPK, by naše snahy o vytvorenie legislatívneho rámca, ktorý umožní každému záujemcovi z radov poľovníkov či uchádzačov o prvý poľovný lístok plnohodnotné vzdelávanie a výcvik loveckej lukostreľby a z toho vyplyvajúci aj lov lukom vo voľnom revíry boli len márnym snom a nedočkali by sa realizácie v poľovníckej praxi. Naše uznanie a poďakovanie patrí pánovi Ing. Tiborovi Benčičovi, šéfredaktorovi časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Sprevádzal nás po celý rok na natáčaní poľovačiek, prežíval s nami všetky úspechy ale i sklamania. Z každého lovu pripravoval zaujímavé reportáže, ktoré mali pozitívny ohlas u čitateľov, čím výraznou mierou prispel k medializácií a popularizácii loveckej lukostreľby medzi poľovníckou verejnosťou a maximálnou mierou sa zaslúžil o to, že naše spevácke výkony sa po tomto roku výrazne zlepšili. Veľká vďaka patrí pánovi Igorovi Boledovičovi zo spoločnosti IBO.SK za pochopenie a poskytnutie finančnej podpory na tlač knihy a vyroby DVD nosičov, Michalovi Velčíkovi zo spoločnosti LUK.SK za dodanie lukostreleckej materiálnej podpory a pánovi Miroslavovi Pacherovi z OK Group Slovakia za doplnkovú finančnú pomoc.

Film ROK NA LOVE je unikátny tým, že v kontexte európskej poľovníckej kinematografie neexistuje žiadny celovečerný film prezentujúci lov lukom v európskych podmienkach. Film sme natáčali od apríla do decembra 2017, v 6 zverniciach od západného až po východné Slovensko. S celým štábom sme cestovali stovky kilometrov do neznámeho prostredia, ale vďaka nesmiernej ústretovosti a podpore majiteľov a hospodárov zverníc sme sa všade cítili ako doma. Títo ľudia nás častokrát zadarmo ubytovali doma, na svojich chatách, starali sa o nás a pripravili nám dokonalé podmienky na natáčanie aj na samotný lov. Doprial by som každému poľovníkovi stretnúť takýchto dobrosrdečných, inšpiratívnych a múdrych ľudí. Za jeden rok sme sa dozvedeli o zveri toľko, ako sa mnohí poľovníci nedozvedia za celý život. Videli sme každodennú ťažkú prácu vo zverniciach pri starostlivosti o zver, koľko úsilia, práce a času stojí zabezpečiť chod zvernice.

Pokorne sa skláňame v úcte pred tebou Štefan Miko starší -zo zvernice Kováčová pre tvoju bezhraničnú trpezlivosť s nami a pre to, že sme mohli vo zvernici Kováčová vybudovať také podmienky pre lov lukom, aké nemá žiadna iná zvernica na Slovensku.

Jarko Záhradník zo zvernice Marcelová, ďakujeme ti, nielen za to, že si sa s nami podelil o tvoje rozsiahle vedomosti o srnčej zveri, ale aj za tvoj ľudský prístup.

Radi by som poďakovali tebe, Ľubo Macháč zo zvernice Baraní Dvor, za to, že si nám zrejme vymodlil srnca, ktorého sa sa nám podarilo natočiť a uloviť.

Naša veľká vďaka patrí tebe, Martin a Marián Záhumenský zo zvernice Dvor Mikuláš, pretože ste nám poskytli úplnu voľnosť a také nadštandardné podmienky pri natáčaní, aké nám mohol závidieť aj Hollywood. Martin, si skvelý poľovník a viem, aký si bol sklamaný z lovu a viem aj prečo, to sklamanie bolo na oboch stranách, ale asi to tak malo byť, pretože niekedy aj “cesta je cieľom” a poľovačka je už taká. Verím však, že ešte príde náš čas a my sa spolu v septembri vyberieme na lov jeleňa lukom, možno nám bude Diana viacej naklonená.

Radi by som poďakovali aj tebe, Jarko Soroka zo zvernice Obora Rozhanovce, za skutočne profesionálnu organizáciu poľovačky a za to, že si nám vysoko odborne a dostatočne názorne ukázal, ako má vyzerať príslovečná východňárska pohostinnosť.

Ďakujeme aj tebe Peter Pačan mladší a Peter Pačan starší zo zvernice Orlová Strážske, nielen za obetavosť a pochopenie, ale aj za to, že si sa nám na čas ktorý sme vo zvernici strávili, stal otcom. Nielen filmovým, pretože cez tvoju múdrosť sme každý z nás videli v tebe aj kúsok toho svojho otca.

Aj napriek tomu že na príprave a výrobe filmu sa bezprostredne podieľali len 3 ľudia je film ROK NA LOVE dielom celého tímu zanietených lukostrelcov – poľovníkov, ktorí vidia v loveckej lukostreľbe na Slovensku budúcnosť a budujú jej základy. Každý z účinkujúcich vložil do filmu kus seba, venoval mu svoj čas a vlastné prostriedky. Viacerí si z natáčania odniesli nielen skúsenosti, ale aj veľmi hodnotné trofeje, ktoré budú pre nich doživotnou spomienkou. Tak to istotne bude aj v pripade najmladšieho účinkujúceho vo filme – možno budúceho poľovníka, či nádejného herca Olivera Lichvára. Ďakujem vám, kamaráti! Nedá mi nespomenúť aj naše vynikajúce a úprimné vzťahy s Českým Klub loveckej lukostrelby ČMMJ. Predseda klubu Sáša Vrága prijal naše pozvanie na natáčanie 1 epizódy filmu a stali sa z nás skutoční priatelia. Drahí priatelia spoza Moravy, doprial by som vám pri presadzovaní vašich zámerov takú podporu, aká sa dostala nám.

Keď som tvoril textový a obrazový scénar filmu, premýšľal som nad hudbou a ozvučením filmu pretože film bez hudby a bez zvuku by bol len ťažko pozerateľný. Stačilo len spomenúť o aký projekt pôjde a môj životný priateľ s ktorým to ťáhám už viac ako polovicu života mi ponúkol bezvýhradnú a bezplatnú pomoc. Nebolo to len preto, že aj on je vášnivým poľovníkom, ale verím že aj preto, lebo sa mu film a jeho posolstvo páčil. Preto budete dnes večer vážené dámy a páni počuť počas celého filmu hlas človeka, ktorému som vďačný za veľa vecí – dámy a páni Patrik Ziman.

NA záver môjho príhovoru jeden môj postreh. Niekedy trvá poľovačka krátko, inokedy dlhé mesiace … ale vždy je to príbeh, ktorý zvyčajne stojí za to vyrozprávať. Uzavretie akéhokoľvek príbehu zanecháva v človeku pocit, že zostal prázdny. Ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že túžim po dobrodružstve, ak nie z iných dôvodov, tak preto, aby som vám mohol vyrozprávať ďalší veľký poľovnícky príbeh.

Priatelia poľovníci a priaznivci loveckej lukostreľby, ďakujeme všetkým vám, za skvelú atmosféru, ktorou ste odprevadili knihu ROK NA LOVE – LOVECKÁ LUKOSTREĽBA A FILM “ROK NA LOVE” do života.

LEAVE A COMMENT: