Blog 0

Video z krstu knihy POĽOVAČKA S LUKOM v neskrátenej verzii

Neskrátená verzia z uvedenia knihy POĽOVAČKA S LUKOM – LOVECKÁ LUKOSTREĽBA. Veľká vďaka patrí “krstnému otcovi” Ing. Tiborovi Benčičovi, šéfredaktorovi časopisu Poľovníctvo&Rybárstvo, ktorý knihu “pokrstil” dubovými listami. Bolo nám cťou privítať viacero vzácnych hostí : pána PaedDr. Imricha Šubu, PhD.- riaditeľa kancelárie SPK, viceprezidenta CIC,  Ing. Petra Kaštiera, PhD., námestníka riaditeľa Národného lesníckeho centra -Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ing. Matúša Rajského, PhD. z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, vedúceho Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri, a mnohých ďaľších. Vďaka patrí vám všetkým, ktorí podporujú či už priamo, alebo nepriamo poľovníctvo, ochranu zveri a lov lukom. Lovu Lukom Zdar!

LEAVE A COMMENT: