Blog 0

Legislatíva

Nový zákon o poľovníctve z roku 2009 priniesol viacero pozitívnych zmien a pre nás, poľovníkov poľujúcich aj s lukom priniesol dlho očakávanú zmenu.

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z. § 65

Zakázane spôsoby lovu a iné zákazy

g) strieľanie zveri z luku alebo kuše okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou hmostnosťou 220 N. (49,45 lbs)

Táto zmena v slovenskej poľovníckej legislatíve umožnila po roku 2009 legálne poľovanie lukom aj na Slovensku pri dodržaní všetkých ostatních podmienok, ktoré platia pre poľovníkov poľujúcich strelnými zbraňami. Slovenské poľovníctvo sa týmto krokom začlenilo medzi  vyspelé európske krajiny akými sú napríklad Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Francúzsko, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko v ktorých je poľovanie lukom legálne vo zverniciach alebo aj vo voľnej prírode.

Takýto masívny rozvoj loveckej lukostreľby aký zaznamenávame za posledné roky by nebol možný bez patričnej popularizácie. European Bowhunting Federation (EBF) je organizácia ktorá na európskej úrovni presadzuje vysoko etické štandardy v spôsobe lovu lukom, Jej cieľom je informovať verejnosť a poskytnúť informačnú a vzdelanostnú základňu pre komunikáciu s vládnymi orgánmi na úseku poľovníctva a podporovať mimovládne organizácie s cieľom účinnej implementácie lovu lukom do legislatívy krajín EU. Od septembra 2014 je EBF pridruženým členom FACE (Federácia poľovníckych zväzov európskej únie). Vo všetkých krajinách, ktoré su členmi EBF vznikli organizácie, (u nás Slovenské združenie loveckej ľukostreľby) ktoré sa zaoberajú popularizáciou a metodikou lovu lukom čím prispievaju k pozitívnemu obrazu poľovníka loviace lukom v očiach poľovníckej ale aj nepoľovníckej verejnost

*Luk definuje slovenská legislativa ako zbraň kategórie D.

§ 7, Zbraň kategórie D

(1) Zbraňou kategórie D je

a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7, 5 J,

b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,

c) expanzná zbraň a expanzný prístroj,

d) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,(150 N = 33,7 Lbs)

e) historická zbraň,

f) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,

g) narkotizačná zbraň,

h) znehodnotená zbraň,

i) rez zbrane,

j) neaktívne strelivo,

k) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

(2) Držiteľ zbrane kategórie D je pri manipulácii s touto zbraňou povinný mať pri sebe doklad totožnosti 12) a nesmie ju viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods.1 písm. a), i), j ) a n).

LEAVE A COMMENT: