Blog 0

Umiestnenie zásahu

Uloviť zver jediným výstrelom je cieľom každého zodpovedného lovca a s tým je spojené pravidlo rýchleho rozhodovania. Pre lepšie pochopenie základného rozdielu medzi umiestnením správneho zásahu šípom a guľkou zo strelnej zbrane je dôležité vedieť, ako guľka či šíp usmrtí zver.

Najčastejšie uhly streľby pri poľovaní s lukom

Výstrel na široko – “na blat”

Takáto pozícia je ideálna pre lov akejkoľvej veľkej raticovej zveri. Šíp ľahko preniká hrudníkom a oboma pľúcnymi lalokmi, čím zabezpečí dostatočné farbenie a jednoduchšiu prípadnú dohľadávku. Najvhodnejší okamih pre takýto výstrel je vtedy, ak je predná noha, ktorá je bližšie ku strelcovi, mierne vykročená, eliminuje sa tým nechcený zásah lopatky.

Výstrel šikmo odzadu

Táto pozícia je ideálna pri poľovaní na menšiu a strednú zver. Zver je natočená v uhle od 25 do 40 stupňov, pozerá sa smerom od strelca a nedokáže zareagovať na vystrelený šíp. Pre správne umiestnenie zásahu pri takomto výstrele je potrebné počítať s uhlom, pod ktorým zver stojí voči lovcovi a posunúť miesto zásahu viacej dozadu. Šíp vystrelený pod takýmto uhlom pravdepodobne zasiahne viaceré životne dôležité orgány. Pri takomto uhle streľby používajte ako referenčný bod zameriavania vzdialenejšiu prednú nohu zveri.

Výstrel spredu “na ostro” a zozadu “texas shot”

Tieto pozície nie sú pre lov lukom vôbec vhodné. Vitálna oblasť (hruď medzi lopatkami) je v tomto prípade extrémne malý cieľ. Zver by musela mať hlavu vysoko zodvihnutú, aby odkryla túto časť tela, to ale znamená, že sa pozerá priamo na strelca. Pravdepodobnosť, že by šíp prešiel hladko cez silné kosti, ktoré pri tejto pozícii kryjú vitálne orgány, je minimálna.  Streľba na zver zozadu je nepoľovnícka a odporuje etike lovu.

Správny poľovník loviaci lukom nikdy nestrieľa na zver v týchto dvoch pozíciách.

Výstrel pod vertikálnym uhlom

Pri poľovaní z posedu alebo streľbe na zver z kopca alebo do kopca je dôležité vizualizovať si trajektóriu šípu.  Predstavte si priamku medzi šípom a telom zveri a posuňte zameriavací bod tak, aby šíp prenikol cez komoru zveri. Samozrejme, veľmi záleží na uhle, ktorý tvorí poloha strelca a lovenej zveri. Pri streľbe z posedu alebo z kopca sa správne miesto zásahu na komoru nachádza vyššie ako pri streľbe v rovine. Pri streľbe do kopca sa správny bod zásahu nachádza nižšie ako pri streľbe v rovine. Ak sa zver dostane veľmi blízko pod posed, vyvarujte sa výstrelu a radšej počkajte na lepšiu príležitosť. Pri streľbe pod takýmto uhlom je pomerne ťažké zasiahnuť vitálne orgány zveri.

LEAVE A COMMENT: