kde poľovať-zvernice 0

8. Zvernica Baraní Dvor

Jedná sa o jednu z najmladších zverníc na Slovensku, ktorá sa nachádza na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát asi 2,5 km nad malým mestečkom s názvom Vrbové. Zvernica je situovaná blízko bývalej poľnohospodárskej usadlosti Baraní Dvor, po ktorej dostala svoje pomenovanie. Dobudovaná a uznaná na chov muflónej, danielej a srnčej zveri bola v roku 2004. Od roku 2010 má zvernica nového majiteľa.

Výmera zvernice je 140 ha s pestrou skladbou porastov, ktoré zveri zabezpečujú vynikajúce podmienky pre život, čo sa premieta do vysokej kvality trofejí.  Juhovýchodnú časť zaberajú trvalé trávne porasty s ovocným sadom. Tento poskytuje v jesennom období úrodu jabĺk, ktoré sú pre zver zaujímavým spestrením potravy. Severnú časť zvernice pokrýva dubovo-hrabový les, západnú zase borovicový . Vo zvernici sú 2 vodné zdroje, ktoré zabezpečujú prítok vody do malých prírodných jazierok. Terén zvernice je vertikálne členitý s nadmorskou výškou od 280 do 330 m.n.m., preto je vhodný  aj pre poľovníckych hostí, ktorý nedisponujú mimoriadnou telesnou kondíciou.

Zvernica Baraní Dvor slúži nielen na lov zveri ale i na jej pozorovanie, fotografovanie a filmovanie.

Danielia zver bola v roku 2004 nakúpená zo zvernice Svodín a neskôr v roku 2007 zo zvernice Želtice na Morave. Zver v oboch týchto chovoch má pôvod v Maďarskom Gyulaji. Muflónia zver bola v roku 2004 nakúpená zo zvernice v Palárikove  a o 2 roky neskôr bolo ešte niekoľko zveri prikúpenej z tej istej zvernice.

Vo Zvernici Baraní Dvor je hlavnou poľovnou zverou muflónia. Trofeje, ktoré vysoko presahujú hranicu na udelenie zlatej medaily nie sú žiadnou výnimkou. Ďalšou zverou na ktorú je možné vo zvernici  poľovať je zver danielia. Trofejová hodnota danielých lopát je taktiež na veľmi  vysokej úrovni. Poľovníckemu plánovaniu podlieha aj srnčia zver. Hodnoty srnčích porôžkov sa pohybujú na priemernej úrovni a každoročne je z tejto zveri ulovených niekoľko kusov.

Na klasický lov postriežkou  je vybudovaných niekoľko komfortných poľovníckych zariadení. Sieť poľovníckych chodníkov po ktorých sa dá nečujne realizovať lov posliedkov je samozrejmosťou. Niekoľko udržiavaných poľných a lesných ciest zabezpečuje pohodlný presun automobilom. Vo zvernici sú veľmi výhodné podmienky na lov lukom.

Lov zveri vo Zvernici Baraní Dvor sa vzhľadom na jeho krátku existenciu a zmenu majiteľa orientuje na prísnu selekciu. To prináša svoje ovocie a počas uplynulých rokov sú na výstavách prezentované veľmi kvalitné trofeje z našej zvernice. Dúfame, že zver vo vynikajúcej telesnej kondícii, s kvalitnými trofejami, technické vybavenie na špičkovej úrovni spolu s odborným prístupom personálu zaradí našu zvernicu medzi najlepšie na Slovensku.

Lov lukom/mechanickou zbraňou:

áno

Lov strelnou zbraňou:

áno

Poloha zvernice:

GPS:  48°37’32.64”N,  17°41’11.44″E

smer od PIEŠŤANY:  smer Vrbové, Prašník

Rozloha:

140 ha

Lovná zver:

  • Danielia zver
  • Muflónia zver
  • Srnčia zver

Vybavenie zvernice:

  • 3 pohodlné kazateľnicové posedy
  •  3 otvorené rebríkové posedy zabezpečujú dostatočný komfort a vysokú úspešnosť pri poľovačke.
  • 1 lovecký stan

Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu loviť aj posliedkou. Úspešnosti poľovačky napomáha dostatočná sieť udržiavaných poľovníckych chodníkov a lesných ciest.

Ubytovanie:

Na základe vašej žiadosti radi zabezpečíme komfortné ubytovanie a stravovanie.

  • 1. Penzión Kulko Vrbové, príjemné ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách s polpenziou, len 4 km od zvernice
  • 2.Ubytovanie v kúpeľnom meste Piešťany 10 km od zvernice

Cenník lovu zveri:

Cenník lovu zveri na stiahnutie tu

Kontakt:

Mám záujem o lov v tejto zvernici, pošlite mi kontaktné údaje

Naše hodnotenie zvernice:

Hodnotíme stupnicou od 0 do 5. Hodnotí sa celková vybavenosť zvernice a ďaľšie faktory ovplyvňujúce priamo, či nepriamo kvalitu a efektivitu lovu.

Spievodcovský servis : zatiaľ nehodnotené

Možnosť lovu bez sprievodcu: zatiaľ nehodnotené

Vybavenie zvernice pre lov lukom: zatiaľ nehodnotené

Spracovanie diviny po love: zatiaľ nehodnotené

Príroda, lokalita: zatiaľ nehodnotené

Starostlivosť o zver: zatiaľ nehodnotené

Množstvo zveri: zatiaľ nehodnotené

LEAVE A COMMENT: