kde poľovať-zvernice 0

40. Zvernica Zadné potoky

Zvernica vznikla v roku 2013 pretransformovaním zo Zariadenia na chov karpatskej jelenej zveri/založené v roku 1994/ a nachádza na severo- východe Slovenska pri meste Stará Ľubovňa s nadmorskou výškou od 545 m do 750 m. Zvernica má rozlohou takmer 100 ha tvorí ju z polovice poľnohospodárska pôda- trvalé trávnaté porasty s vysokou úživnosťou pre chovanú zver a zvyšnou polovicou je zmiešaný les s dvoma hlavnými prameňmi i množstvom kalužísk.

Hlavné druhy vo zvernici sú jelenia, danielia a diviačia zver. Poplatkovým lovom lovíme iba trofejovú jeleniu a danieliu zver a to postriežkou/ z troch posedov,lavičky a stanovišť/ výnimočne posliedkou.Chov je založený na prirodných zdrojoch zvernice /paša,senáž a seno/ doplnený kamennou soľou a separovanou zeleninou /do 5% objemu/ bez akehokoľvek  dopovania. Výsledky/cca 1200ks jelenej zveri vylepšuje chovy na Slovensku i v zahraničí/  reprezentujú kvalitu  genofondu a kvalitu prostredia zvernice.

Lov lukom/mechanickou zbraňou:

áno

Lov strelnou zbraňou:

áno

Poloha zvernice:

GPS: 49.289231,20.714598

2km za Starou Ľubovňou smerom na Prešov oproti Obci Chmelnica.

Rozloha:

100 ha.

Lovná zver:

  • Jelenia zver-karpatský typ
  • Danielia zver

Vybavenie zvernice:

  • 3  kazateľnicové posedy
  • Loví sa len postriežkou.

Ubytovanie:

Ubytovanie zabezpečíme v Starej Ľubovni podľa želania/k dispozícii hotely a penziony/.

Zaujimavosti: Pieniny-Č.Kláštor 25km,Poľsko 16km,hrad,skanzen,V.Ružbachy – kúpele,

Novoľubovianske kúpele…

Cenník lovu zveri:

Cenniky su orientačné na požiadanie – základny cennik na stiahnutie

Kontakt:

Mám záujem o lov v tejto zvernici, pošlite mi kontaktné údaje na zvernicu

 

Naše hodnotenie zvernice:

Hodnotíme stupnicou od 0 do 5. Hodnotí sa celková vybavenosť zvernice a ďaľšie faktory ovplyvňujúce priamo, či nepriamo kvalitu a efektivitu lovu.

Spievodcovský servis : 5/5

Možnosť lovu bez sprievodcu: 0/5

Vybavenie zvernice pre lov lukom: 2/5

Spracovanie diviny po love: 5/5

Príroda, lokalita: 3/5

Starostlivosť o zver: 4/5

Množstvo zveri: 4/5

LEAVE A COMMENT: