kde poľovať-zvernice 0

22. Zvernica Marcelová

Samostatná zvernica sa nachádza v obci Marcelová.
Zvernica Marcelová má rozlohu 108 ha, rozprestiera sa v Okrese Komárno v poľovnej oblasti M VII Nové Zámky.
Zvernica sa nachádza v srnčej  oblasti, čiže hlavným druhom poľovnej zveri, je zver malá a srnčia. Okrem tejto zveri je náš revír dobre zazvernený, jeleňou, srnčou, danielou, mufloňou a diviačou zverou. Ďalej sa tu vyskytujú divé králiky, polné zajace, divé morky, divé bažanty, kačice, líšky, kuny a jazvece len ojedinele.
Popri poľovačkách na jeleniu zver, je možné zapoľovať si na líšku a jazveca.
Ubytovanie poskytujeme v poľovníckej chate  alebo v okolitých hoteloch, ktoré sa nachádzajú mimo revíru.
V zvernici sa nachádza niekoľko kazateľnicových posedov a niekoľko otvorených posedov na samostanom podstavci, ktoré sú určené pre loveckú lukostreľbu. Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu loviť aj posliedkou. V zvernici sa nachádza niekoľko prírodne vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadlá pre zver.

Lov lukom/mechanickou zbraňou:

áno

Lov strelnou zbraňou:

áno

Poloha zvernice:

GPS: 47.776119, 18.301727

Rozloha:

108 ha, z toho 107 ha tvorí les a 1 ha tvoria trvalo trávnaté porasty.

Lovná zver:

  • Danielia zver
  • Srnčia zver
  • Muflónia zver
  • Diviačia zver
  • Jelenia zver

Vybavenie zvernice:

  • 5 pohodlných kazateľnicových posedov
  • 4 otvorené rebríkové posedy pre loveckú lukostreľbu
  • 1 lovecký stan
    Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu loviť aj posliedkou.

Ubytovanie:

Ubytovanie poskytujeme v poľovníckej chate  alebo v okolitých hoteloch, ktoré sa nachádzajú mimo revíru.

Cenník lovu zveri:

Cenník lovu zveri na stiahnutie tu

Kontakt:

Mám záujem o lov v tejto zvernici, pošlite mi kontaktné údaje

Naše hodnotenie zvernice:

Hodnotíme stupnicou od 0 do 5. Hodnotí sa celková vybavenosť zvernice a ďaľšie faktory ovplyvňujúce priamo, či nepriamo kvalitu a efektivitu lovu.

Spievodcovský servis : 5

Možnosť lovu bez sprievodcu: áno, po vzájomnom dohovore

Vybavenie zvernice pre lov lukom: 4

Spracovanie diviny po love: 5

Príroda, lokalita: 4

Starostlivosť o zver: 4

Množstvo zveri: 4

LEAVE A COMMENT: