kde poľovať-zvernice 0

27. Zvernica Dudín

Územie zverníka a bažantnice sa nachádza v severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, podcelok Ipeľská pahorkatina v katastrálnom území Hokovce, 4 km od kúpeľného mesta Dudince, 169 km od Bratislavy a 105 km od Budapešti.
Priemerná ročná teplota vzduchu je 9 °C a nadmorská výška dotknutého územia je od 140 – 250 m n. m. Na našom území je dlhodobo nameraný najvyšší počet najteplejších dní na Slovensku. Rozloha Zverníka je 500 ha, z toho 250 ha tvorí lesný porast, prevažne dubový a zvyšnú výmeru dopĺňajú trvalé trávne porasty a orná pôda.
Zverník a bažantnica sú dokonale oplotené a nie sú prístupné verejnosti. Na území Zverníka sa nachádza 25 posedov a 30 km pozorovacích chodníkov. O pohodlie hostí sa stará dobre vyškolený personál. Koncepcia Zvernice je urobená tak, aby hosť naplno využil výhody vyplývajúce z vyššej koncentrácie zveri a pritom sa pohyboval v podmienkach voľného revíru.

Vo Zvernici chováme jeleniu, danieliu, muflóniu, srnčiu a diviačiu zver. Taktiež sa tu nachádza bažant, kačica divá, zajac a množstvo rôzneho vtáctva. Dobrý pozorovateľ uvidí mačku divú, jazveca, kunu…

Lov lukom/mechanickou zbraňou:

áno

Lov strelnou zbraňou:

áno

Poloha zvernice:

GPS: S 48° 171 659 / V 18° 825 658

Rozloha:

500 ha, z toho 7250 ha tvorí les a zvyšok tvoria trávnaté porasty.

Lovná zver:

  •  Jelenia zver
  •  Danielia zver
  •  Muflónia zver
  •  Srnčia zver
  • Diviačia zver

Vybavenie zvernice:

  • 25 posedov
  • 1 lovecký stan
  • Loví sa  postriežkou.

Ubytovanie:

1. Safari Hotel Dudín

Cenník lovu zveri:

Cenník lovu zveri

Kontakt:

Mám záujem o lov v tejto zvernici, pošlite mi kontaktné údaje

Naše hodnotenie zvernice:

Hodnotíme stupnicou od 0 do 5. Hodnotí sa celková vybavenosť zvernice a ďaľšie faktory ovplyvňujúce priamo, či nepriamo kvalitu a efektivitu lovu.

Spievodcovský servis : zatiaľ nehodnotené

Možnosť lovu bez sprievodcu: zatiaľ nehodnotené

Vybavenie zvernice pre lov lukom: zatiaľ nehodnotené

Spracovanie diviny po love: zatiaľ nehodnotené

Príroda, lokalita: zatiaľ nehodnotené

Starostlivosť o zver: zatiaľ nehodnotené

Množstvo zveri: zatiaľ nehodnotené

LEAVE A COMMENT: