kde poľovať-zvernice 0

37. Zvernica Nandraž

Zvernica Nandraž bola schválená v roku 2009 za účelom chovu muflónej a diviačej zveri pričom neskôr sa dobonitoval chov jelenej a danielej zveri. Terén a výškový profil zvernice nie je náročný na chôdzu, pri poľovačke vás vždy bude doprevádzať jeden z našich poverených pracovníkov. Zloženie drevín tvorí hlavne dub zimný a prevažuje aj buk a hrab. Populácia chovanej zveri vo zvernici je výhradne zo Slovenska.. Trofejová muflónia zver sa loví počas celého roka, v čriedach sa nachádza viacero kusov “zlatých” baranov.
V zvernici sa nachádza 1 kazateľnicový posed a 3 otvorené posedy na samostanom podstavci, ktoré sú určené pre loveckú lukostreľbu. Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu loviť aj posliedkou. V zvernici sa nachádza niekoľko prírodne vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadlá pre zver.
Kŕmné miesta sú lokalizované tak, aby bola zver rozmiestnená po celej ploche zvernice. Pravidelný prísun kŕmenia je zabezpečený prostredníctvom krmelísk a solísk.

Lov lukom/mechanickou zbraňou:

áno

Lov strelnou zbraňou:

áno

Poloha zvernice:

GPS: S 48°60 ́61.67“, V 20°19 ́86.67“

smer od Košice: Košice – Rožňava – Štítnik – Jelšava – Nandraž
smer od Banská Bystrica: Banská Bystrica – Brezno – Tisovec – Muráň – Revúca – Jelšava – Nandraž

Rozloha:

120,86 ha, z toho 70,42 ha tvorí les a 50,44 ha tvoria trvalo trávnaté porasty.

Lovná zver:

  • Danielia zver
  • Muflónia zver
  • Diviačia zver
  • Jelenia zver

Vybavenie zvernice:

  • 1 pohodlný kazateľnicový posed
  • 3 otvorené rebríkové posedy pre loveckú lukostreľbu, ktoré sú umiestnené na vlastnom podstavci a zabezpečujú dostatočný komfort a vysokú úspešnosť pri poľovačke.
  • 1 lovecký stan
    Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu loviť aj posliedkou.

Ubytovanie:

1. Chata Hájenka Hrádok
500 m od Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ubytovanie s vlastným kuchynským a sociálnym zariadením, kapacita cca 10 osôb.
2. Hotel Hrádok , vrátane bazéna a sauny
3. Penzión Fliper – , možnosť rybolovu
4. Hostinec Psota
5. Hotel Hunter  – vrátane wellness

Cenník lovu zveri:

Cenník lovu zveri na stiahnutie tu

Kontakt:

Mám záujem o lov v tejto zvernici, pošlite mi kontaktné údaje

Naše hodnotenie zvernice:

Hodnotíme stupnicou od 0 do 5. Hodnotí sa celková vybavenosť zvernice a ďaľšie faktory ovplyvňujúce priamo, či nepriamo kvalitu a efektivitu lovu.

Spievodcovský servis : zatiaľ nehodnotené

Možnosť lovu bez sprievodcu: zatiaľ nehodnotené

Vybavenie zvernice pre lov lukom: zatiaľ nehodnotené

Spracovanie diviny po love: zatiaľ nehodnotené

Príroda, lokalita: zatiaľ nehodnotené

Starostlivosť o zver: zatiaľ nehodnotené

Množstvo zveri: zatiaľ nehodnotené

LEAVE A COMMENT: